Πολιτικοί θεσμοί στην κλασική Αθήνα
H αθηναϊκή δημοκρατία λειτούργησε στην ολοκληρωμένη της μορφή από την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη το 507...
Ιεροκλής
Αλεξανδρινός νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 5ου μ.Χ. αι.
Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
Βυζαντινός φιλόσοφος (περ. 1360-1454), ίσως ο σημαντικότερος της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Σύμβουλος ηγεμόνων και...
Πολιτικές θεωρίες του 20ου αιώνα και Πλάτων
Κατά τον εικοστό αιώνα η πλατωνική φιλοσοφία διέρχεται διαδοχικά κύματα ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Ο...
Τόμας Μορ (Sir Thomas More)
Άγγλος ουμανιστής, πολιτικός και συγγραφέας (1477/78-1535). Μαζί με τον φίλο του Έρασμο (1466-1536) θεωρούνται δύο από τους κυριότερους εκπρόσωπους του βορειοευρωπαϊκού ουμανισμού. Εγκαινίασε μια νέα...
Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία (μεσαίωνας, αναγέννηση, νεότερα χρόνια)
Η ιουδαϊκή φιλοσοφία, όπως αυτή άρχισε να διαμορφώνεται στα μεταχριστιανικά χρόνια, επηρεάστηκε καθοριστικά από την ελληνική φιλοσοφία. Η ελληνική φιλοσοφία παρελήφθη στον ιουδαϊκό κόσμο...
Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους
Έργα ερμηνευτικά των πλατωνικών διαλόγων που συνετέθησαν κυρίως κατά την ύστερη αρχαιότητα από φιλοσόφους-καθηγητές της νεοπλατωνικής...
Χαρμίδης
Παραδοσιακά, ο Χαρμίδης θεωρείται ότι ανήκει στους λεγόμενους Σωκρατικούς διαλόγους του Πλάτωνα. Το βασικό θέμα του είναι η σημασία της σωφροσύνης, μιας πρωτεύουσας αρετής που θεωρείτο ευρέως ότι...
Τόμας Μορ (Sir Thomas More) Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία (μεσαίωνας, αναγέννηση, νεότερα χρόνια) Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους Χαρμίδης