Γοργίας
Το θέμα του διαλόγου είναι η ρητορική, με παράλληλη συζήτηση για τη δικαιοσύνη και τον ρόλο της στην ανθρώπινη...
Μιχαήλ Ψελλός
Ο Μιχαήλ Ψελλός (περίπου 1018-1081) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του Βυζαντίου που μελέτησε, έγραψε...
Αβικέννας
Πέρσης ιατρός και φιλόσοφος, ο πιο γνωστός φιλόσοφος-επιστήμονας του Μεσαίωνα στο Ισλάμ (11ος αιώνας). Στο φιλοσοφικό...
Αρίστιππος
Ο Αρίστιππος από την Κυρήνη (435-355 π.Χ.) εντάσσεται στους σωκρατικούς φιλόσοφους και ανήκε στο στενό σωκρατικό κύκλο....
Αυγουστίνος
Ο Αυγουστίνος (354-430 μ.Χ.) είναι ο σημαντικότερος φιλόσοφος και θεολόγος στις αρχές του Μεσαίωνα, συνταίριαξε τον πλατωνισμό με τον χριστιανισμό και επηρέασε τη φιλοσοφική σκέψη της...
Πλάτων (βίος και έργο)
Ο Πλάτων, ο πιο πιστός μαθητής του Σωκράτη, έγραψε φιλοσοφικούς διαλόγους με πρωταγωνιστή τον δάσκαλό του και επηρεάστηκε καθοριστικά από αυτόν στη ζωή και τη σκέψη του. Θεμελίωσε τη φιλοσοφία και το...
Μποναβεντούρα (Bonaventure)
Ο Μποναβεντούρα ήταν Ιταλός θεολόγος (13ος αιώνας) που ανέπτυξε ένα θεολογικό-φιλοσοφικό σύστημα, με πολλούς συμβολισμούς, στο οποίο αντιπαραβάλλει τον νεοπλατωνισμό με τον αριστοτελισμό του...
Ιταλική Αναγέννηση και πλατωνισμός
Χαρακτηριστικό της ιταλικής Αναγέννησης (14ος-16ος αιώνας) είναι η αναβίωση του πλατωνισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και...
Αυγουστίνος Πλάτων (βίος και έργο) Μποναβεντούρα (Bonaventure) Ιταλική Αναγέννηση και πλατωνισμός