Κατηγορία: Φιλοσοφικές θεωρίες

Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα

Homo στα λατινικά σημαίνει άνθρωπος. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, ουμανιστής ονομάζεται ο ανθρωπιστής, αυτός που ενδιαφέρεται πάνω από όλα για τον άνθρωπο.
Με ποιον τρόπο δηλαδή;
Οι ουμανιστές της Αναγέννησης ρωτούν: Πώς θα αλλάξει ο άνθρωπος τον εαυτό του προς το καλύτερο, ώστε να μάθει να ζει ευτυχισμένος;
Ε, αφού διαβάζουν τον Πλάτωνα, ξέρουν την απάντηση: Η γνώση οδηγεί τον άνθρωπο στην ευτυχία. Έτσι δεν είναι, δόκτωρ;
Ωραία τα λες, Οδυσσέα. Οι ουμανιστές της Αναγέννησης ανακαλύπτουν στους πλατωνικούς διαλόγους τις αξίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην ευτυχία: τη γνώση, την καλλιέργεια του πνεύματος, την αρετή, τη δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τα έργα του Πλάτωνα εκδίδονται ξανά και ξανά τόσο στα χρόνια της Αναγέννησης, όσο και στις μέρες μας.Προσωκρατικοί

Προσωκρατικοί

Ο Σωκράτης καθόρισε την εποχή του. Καθόρισε επιπλέον τη...

Η πολιτική  ζωή στην κλασική Αθήνα

Η πολιτική ζωή στην κλασική Αθήνα

Μεταφερόμαστε αρχικά στην κλασική Αθήνα. 5ος αιώνας π.Χ. Ο...

Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα λατινικά

Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα λατινικά

Στο τέλος του 14ου αιώνα μ.Χ. οι βυζαντινοί λόγιοι...

Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία

Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία

Στα τέλη του 14ου αιώνα μ.Χ. αρκετοί βυζαντινοί λόγιοι...