Κατηγορία: Φιλοσοφικές θεωρίες

Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία (μεσαίωνας, αναγέννηση, νεότερα χρόνια)

Ιταλική Αναγέννηση και πλατωνισμός

Τις αραβικές μεταφράσεις μελέτησαν και οι ιουδαίοι φιλόσοφοι στα χρόνια μετά τον 9ο αιώνα μ.Χ. Έτσι γνώρισαν την σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
Οι Ιουδαίοι, αυτοί πού κατοικούν ακριβώς;
Στα ανατολικά της Μεσογείου. Ο Χριστός ήταν ιουδαίος. Οι Ιουδαίοι πιστεύουν πως ένας παντοδύναμος θεός έφτιαξε τον κόσμο.
Οι χριστιανοί όμως είπαμε πως δεν είδαν καλό μάτι την πλατωνική φιλοσοφία.
Κι όμως οι ιουδαίοι φιλόσοφοι επηρεάστηκαν από την πλατωνική σκέψη. Ο Πλάτωνας μιλάει για μια αρχή που δημιούργησε το σύμπαν και τον άνθρωπο. Έτσι, ακόμα και αν διαφωνούν σε πολλά με την πλατωνική σκέψη, βρίσκουν και σημεία επαφής.
Το ίδιο δεν είδαμε πως συνέβη και στην περίπτωση των νεοπλατωνικών; Ο Πλωτίνος λέει επίσης πως μία ανώτερη δύναμη δημιούργησε τον κόσμο.
Οι ιουδαίοι φιλόσοφοι ταυτίζουν αυτή την αρχή, την ανώτερη δύναμη με τον θεό, στον οποίο πιστεύουν.
Μα ο Πλάτων έζησε πολύ πολλά χρόνια; Δεν γνώριζε ούτε τον θεό των ιουδαίων, ούτε τον Χριστό, έτσι δεν είναι;
Σωστά, σωστά Οδυσσέα. Αυτό ακριβώς όμως μας ενδιαφέρει: πώς διάβασαν την πλατωνική φιλοσοφία οι φιλόσοφοι που έζησαν μετά τον Πλάτωνα; πώς εξήγησαν τις ιδέες του; Είδαμε μέχρις εδώ τους ρωμαίους, τους μεσοπλατωνικούς και νεοπλατωνικούς φιλόσοφους, τους βυζαντινούς και χριστιανούς, τους άραβες και τους ιουδαίους. Πάμε να δούμε ένα ακόμη παράδειγμα: τους φιλόσοφους στα χρόνια της Ιταλικής αναγέννησης.
Πίσω στη Δύση, λοιπόν;

Παρατηρήστε την τοιχογραφία από ένα σπίτι στην Πομπηία. Είναι η πρώτη απεικόνιση ενός βιβλικού επεισοδίου που έχει βρεθεί. Απεικονίζεται η σκηνή της μητέρας που ικετεύει τον Ιουδαίο βασιλιά Σολομώντα να σώσει το παιδί της. Το ενδιαφέρον είναι πως αριστερά στους θεατές του επεισοδίου, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Σωκράτη και τον Αριστοτέλη.

Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία
Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα

Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα

Homo στα λατινικά σημαίνει άνθρωπος. Κατά τη διάρκεια της...

Γυμνάσια και πνευματική ζωή

Γυμνάσια και πνευματική ζωή

Στα γυμνάσια οι νέοι συναντούνται και αθλούνται. Ήταν...

Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία

Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία

Στα τέλη του 14ου αιώνα μ.Χ. αρκετοί βυζαντινοί λόγιοι...

Ο μύθος του σπηλαίου

Ο μύθος του σπηλαίου

Στην Πολιτεία ο Σωκράτης αφηγείται τον μύθο του σπηλαίου....