Παραστάσεις φιλοσόφων σε ψηφιδωτά και τοιχογραφίες
Οι απεικονίσεις φιλοσόφων σε ψηφιδωτά της αρχαιότητας αναπαράγουν ένα πολύ δημοφιλές μοτίβο της εποχής, τις επτά...
Πλατωνική κοσμολογία
Στον Τίμαιο o Πλάτων εξιστορεί τη γέννηση του σύμπαντος από έναν θείο Δημιουργό, και αναπτύσσει με πληρότητα ένα...
Προσωκρατικοί φιλόσοφοι
Η φιλοσοφία εμφανίζεται στον ευρύτερο ελληνικό χώρο κατά τον 6ο αι. π.Χ. και οι πρώτοι φιλόσοφοι αποκλήθηκαν...
Η Ακαδημία (χώρος και λειτουργία)
Η θέση της Ακαδημίας τοποθετείται σύμφωνα με τις γραπτές πηγές έξω από τα τείχη, στα δυτικά του Διπύλου, δίπλα στον...
Τίμαιος
Ένας από τους τελευταίους διαλόγους του Πλάτωνα, ο μόνος αφιερωμένος στον φυσικό κόσμο.
Απολογία Σωκράτους
Η Απολογία ανήκει στα κείμενα του Πλάτωνα που εμπνέονται από, και αφηγούνται, την ιστορία της δίκης του Σωκράτη (όπως ο Ευθύφρων, ο Κρίτων και ο Φαίδων). Θεωρείται πρώιμο έργο. Δεν υπάρχει ομοφωνία...
Νουμήνιος
Ένας από τους σημαντικότερους νεοπυθαγόρειους φιλοσόφους του μέσου πλατωνισμού (2ος αι μ.Χ.), του οποίου η σκέψη άσκησε έντονη επίδραση στον Πλωτίνο, τον Πορφύριο και χριστιανούς στοχαστές....
Ιεροκλής
Αλεξανδρινός νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 5ου μ.Χ. αι.
Τίμαιος Απολογία Σωκράτους Νουμήνιος Ιεροκλής