Θωμάς Ακινάτης
Ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του Μεσαίωνα (1224/25-1274), Δομινικανός μοναχός και κορυφαίος θεολόγος της...
Επικουρισμός και Πλάτων
Ως ‘επικουρισμός’ εννοείται γενικά το συνεπές σύστημα φιλοσοφικών θέσεων στους τομείς της...
Η οργάνωση της πλατωνικής Ακαδημίας: εκδοτικές διαδικασίες
Ποια ήταν η διαδικασία έκδοσης ενός κειμένου κατά την εποχή του Πλάτωνα, ποιος ήταν ο αποδέκτης αυτής της διαδικασίας...
Σοφιστική Κίνηση
Οι Σοφιστές κυριαρχούν στο προσκήνιο της πνευματικής ζωής της Αθήνας κατά τον πέμπτο αιώνα και πυροδοτούν τις...
Αλκιβιάδης
Διάλογος του Πλάτωνα με θέμα την αυτογνωσία και την ανάγκη αυτοβελτίωσης που ανήκει, επί τη βάσει υφομετρικών κριτηρίων, στη λεγόμενη πρώιμη ή σωκρατική περίοδο της συγγραφικής παραγωγής του...
Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα
Στη βυζαντινή περίοδο (7ος-15ος αι.) τα πλατωνικά και νεοπλατωνικά κείμενα διαβάζονται αρκετά, επηρεάζουν σε πολλά σημεία τη φιλοσοφική και, λιγότερο, τη θεολογική σκέψη και σχολιάζονται, όχι...
Τίμαιος
Ένας από τους τελευταίους διαλόγους του Πλάτωνα, ο μόνος αφιερωμένος στον φυσικό κόσμο.
Η αθανασία της ψυχής και το δόγμα της μετεμψύχωσης
Στους ώριμους διαλόγους του ο Πλάτων υποστηρίζει τη διάκριση του θνητού σώματος από την αθάνατη ψυχή, ενώ υιοθετεί και την ορφική ή πυθαγόρεια δοξασία της μετενσάρκωσης της ψυχής σε νέο σώμα. Στην...
Αλκιβιάδης Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα Τίμαιος Η αθανασία της ψυχής και το δόγμα της μετεμψύχωσης