Κράτης
Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε δίπλα στον Πολέμωνα στην πλατωνική Ακαδημία. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του έγινε ο...
Ο «αντεστραμμένος πλατωνισμός» του Νίτσε
Φιλόσοφος και οξυδερκής κριτικός της θρησκείας, της ηθικής και του πολιτισμού, ο Νίτσε άσκησε τεράστια επίδραση στη...
Νουμήνιος
Ένας από τους σημαντικότερους νεοπυθαγόρειους φιλοσόφους του μέσου πλατωνισμού (2ος αι μ.Χ.), του οποίου η σκέψη άσκησε...
Νεοπλατωνισμός
νεολογισμός του 19ου αιώνα ο οποίος αναφέρεται α) στην ύστερη μορφή του αρχαίου πλατωνισμού, μια πρωτότυπη σύνθεση...
Ιωάννης Δουνς Σκώτος
Ο Ιωάννης Δουνς Σκώτος (περ.1266–1308) ανέπτυξε ένα πρωτότυπο φιλοσοφικό-θεολογικό σύστημα, με μεγάλη επιρροή στη φιλοσοφία των Νέων Χρόνων, το οποίο άλλοτε μεθερμηνεύει και άλλοτε απορρίπτει...
Ο Πλάτων και οι επιστήμες της εποχής του
O Πλάτων, στα 50 χρόνια της συγγραφικής του δραστηριότητας, γίνεται ολοένα και πιο θετικός απέναντι στην επιστήμη της εποχής του, στη διαμόρφωση της οποίας έχει σημαντική συμβολή ο ίδιος και ο κύκλος...
Φαίδων
Διάλογος της λεγόμενης μέσης (ή ώριμης) συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα, γνωστός στην αρχαιότητα και ως Περί ψυχής, με βασικά θέματα την ψυχή, την αθανασία της και τις...
Αυγουστίνος
Ο Αυγουστίνος (354-430), ο σημαντικότερος θεολόγος και φιλόσοφος της πρώιμης λατινικής μεσαιωνικής σκέψης, θεωρείται από τους ιδρυτές του χριστιανικού πλατωνισμού και από τους θεμελιωτές της δυτικής...
Ιωάννης Δουνς Σκώτος Ο Πλάτων και οι επιστήμες της εποχής του Φαίδων Αυγουστίνος