Τριάκοντα τύραννοι
Οι Τριάκοντα ή Τριάκοντα τύραννοι, όπως είναι σήμερα ευρύτερα γνωστοί, διοίκησαν την Αθήνα για ένα σύντομο διάστημα...
Νεοπλατωνισμός
νεολογισμός του 19ου αιώνα ο οποίος αναφέρεται α) στην ύστερη μορφή του αρχαίου πλατωνισμού, μια πρωτότυπη σύνθεση...
Χριστιανισμός και Πλατωνισμός
Η σχέση χριστιανισμού και πλατωνισμού, ως ιστορικών φαινομένων και ως θεωρητικών λόγων, αποτελεί μία από τις πλέον...
Κράτης
Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε δίπλα στον Πολέμωνα στην πλατωνική Ακαδημία. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του έγινε ο...
Ξενοφών και Πλάτων
Πολιτικός, ιστορικός, και συγγραφέας ηθικών διαλόγων, ο Ξενοφών, είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη ζωή και τη δράση του...
Η Ποικίλη Στοά
Η Ποικίλη Στοά βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της Αγοράς της Αθήνας και η κατασκευή της χρονολογείται περίπου στο δεύτερο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Απέκτησε την ονομασία «Ποικίλη»...
Επινομίς
Διάλογος, που έρχεται ως συνέχεια των Νόμων,με θέμα την παιδεία των ανώτατων αρχόντων,γνωστός και ως Φιλόσοφος ή Νυκτερινό...
Ο μύθος του Πρωταγόρα
Στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας ο διάσημος σοφιστής μεταλάσσει τον μύθο του Προμηθέα θέλοντας να δείξει ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αποκλείεται από τη συμμετοχή στα κοινά. Ο μύθος είναι ένα...
Ξενοφών και Πλάτων Η Ποικίλη Στοά Επινομίς Ο μύθος του Πρωταγόρα