Αρίστιππος
Ο Αρίστιππος από την Κυρήνη (435-355 π.Χ.) εντάσσεται στους σωκρατικούς φιλόσοφους και ανήκε στο στενό σωκρατικό κύκλο....
Επικουρισμός και Πλάτων
«Επικουρισμός» ονομάζεται το φιλοσοφικό σύστημα που δημιούργησε ο Επίκουρος (4ος-3ος π.Χ.). Είχε μεγάλη...
Αντίοχος Ασκαλωνίτης
Πλατωνικός φιλόσοφος (περ. 130-68 π.Χ.), μαθητής του ακαδημεικού σκεπτικού Φίλωνα του Λαρισαίου, από τον οποίο...
Η πλατωνική θεολογία
Ο πλατωνικός θεός χαρακτηρίζεται από ένα έντονο νοητικό στοιχείο, ενώ καθοριστικό του στοιχείο είναι η αγαθότητα. Η...
Τα έργα του Πλάτωνα -  εξελικτικές θεωρίες
Το σύνολο των έργων του Πλάτωνα έχει διασωθεί σε αρίστη κατάσταση. Σώζονται περίπου τριάντα διάλογοι τους οποίους είμαστε βέβαιοι ότι έγραψε ο Πλάτων. Οι μελετητές του πλατωνικού έργου έχουν...
Ιωάννης Φιλόπονος
Γραμματικός, φιλόσοφος και θεολόγος που έζησε στην Αλεξάνδρεια (5ος-6ος αιώνας μ.Χ.). Εκπρόσωπος της νεοπλατωνικής σχολής της...
Ξενοφών και Πλάτων
Ο Ξενοφών, ιστορικός, συγγραφέας και στρατηγός, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του...
Γραφή και προφορικότητα στον Πλάτωνα
Ενώ ο Πλάτων θεωρείται ότι γράφει με πολύ ωραίο και κατανοητό τρόπο για τις πιο δύσκολες έννοιες, ωστόσο σε κάποια κείμενά του δηλώνει ότι η αληθινή φιλοσοφία μπορεί να μεταδοθεί μόνο...
Τα έργα του Πλάτωνα -  εξελικτικές θεωρίες Ιωάννης Φιλόπονος Ξενοφών και Πλάτων Γραφή και προφορικότητα στον Πλάτωνα