Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός
Η γένεση της χριστιανικής φιλοσοφίας επηρεάζεται από τον Μεσοπλατωνισμό και εκπροσωπείται από σημαντικούς στοχαστές,...
Τα έργα του Πλάτωνα -  εξελικτικές θεωρίες
Το σύνολο των έργων του Πλάτωνα έχει διασωθεί σε αρίστη κατάσταση. Σώζονται περίπου τριάντα διάλογοι τους οποίους...
Αβικέννας
Πέρσης ιατρός και φιλόσοφος, ο πιο γνωστός φιλόσοφος-επιστήμονας του Μεσαίωνα στο Ισλάμ (11ος αιώνας). Στο φιλοσοφικό...
Η Ακαδημία του Πλάτωνα (δομή και οργάνωση)
Η Ακαδημία που ίδρυσε ο Πλάτων στην Αθήνα το 387 π.Χ. θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. Η θέση της Ακαδημίας...
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Παρουσιάζεται στους διαλόγους Τίμαιος και Κριτίας. Αφηγείται την ύπαρξη ενός μυθικού νησιού, της Ατλαντίδας, τη σύγκρουσή της με την αρχαία Αθήνα και τον καταποντισμό...
Τραγωδία και Πλάτων
Η στάση του Πλάτωνα απέναντι στην τραγωδία: επιρροή και απόρριψη
Ακαδημεικός Σκεπτικισμός
Δελτίο λήμματος: φιλοσοφικό ρεύμα που κυριάρχησε στην Ακαδημία από τον 3ο αι. π.Χ. έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Τα πιο γνωστά επιχειρήματα στρέφονται ενάντια στη θέση ότι είναι εφικτή η γνώση που...
Ο Πλάτων στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη
Ο Πλάτων απεικονίζεται στη βυζαντινή και περισσότερο στη μεταβυζαντινή τέχνη σε τοιχογραφίες έξω από τον κυρίως ναό ως Έλληνας σοφός, με εικονογραφικά στοιχεία που ποικίλλουν, και εντάσσεται στον...
Ο μύθος της Ατλαντίδας Τραγωδία και Πλάτων Ακαδημεικός Σκεπτικισμός Ο Πλάτων στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη